no Thumbnail found MSc2 Studio - 1:1 Prototype, 2012
no Thumbnail found Freeform Timbrel Vault, 2011
no Thumbnail found The Sequential Structure, 2010
no Thumbnail found MAGAZIN Installation II, 2010
no Thumbnail found Outdoor Furniture Objects, 2009
no Thumbnail found West Fest Pavilion, 2009
no Thumbnail found MAGAZIN Installation I, 2009
no Thumbnail found The Sequential Wall, 2008
no Thumbnail found Structural Oscillations, 2008